Slite Stenhuggeri AB

Är ett familjeföretag grundat 1907 med många års erfarenhet av att bryta och förädla vår kalksten till vackra produkter. Vi är den enda producenten av kalkstenen Norrvange, Södervange och Kappelshamn som vi bryter i egna täkter på Gotland, ett unikt naturmaterial som skapades för över 100 miljoner år sedan.
bg1bg1
bg
Den gotländska kalkstenen har använts i och på byggnader i århundranden och är ett hållbart och tidlöst material i ljusa toner. 
På Slite Stenhuggeri utbildar vi själva vår personal för att kunna arbeta med hela kedjan från brytning, bearbetning och tillverkning. 
bg2bg2
bg
kv trossen 300kv trossen 300
kv trossen 300
hgo brygga 300hgo brygga 300
hgo brygga 300
jp bank 300jp bank 300
jp bank 300
upplevcentr 01 300upplevcentr 01 300
upplevcentr 01 300
hgo trappasmal 300hgo trappasmal 300
hgo trappasmal 300

VI ARBETAR MED

  • Golvsten
  • Fasadplattor
  • Bänkskivor
  • Fönsterbänkar
  • Trappor
  • Trädgårdssten
  • Gravvårdar

Äkta vara
Då det idag florerar kopior i granitkeramik med väldigt liknande namn och utseénde vill vi förtydliga för våra kunder att Slite Stenhuggeri AB är den enda producenten av kalkstenen Norrvange. En äkta vara bruten i vår täkt på norra Gotland och förädlad på vår fabrik i Slite, skapad för över 100 miljoner år sedan av moder natur helt utan tillsatser.

Hur vi hanterar personuppgifter 
Hur använder Slite Stenhuggeri AB din information?
Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

• Behandla din beställning 
• Behandla betalningar
• Leverera produkter 

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, .
Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter 
(dvs ändamålen behandling av beställning, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att 
fullgöra ditt avtal med oss. Då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och 
produkter den lagliga grunden.
Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall 
endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen
VIKTIG INFORMATION!
Vi har på grund av rådande omständigheter beslutat att INTE ta emot fysiska kundbesök tillsvidare. Vid beställningar eller förfrågningar går det bra att ringa 0498-220349 alt maila till:  info@slitesten.se så löser vi detta utan fysiskt besök.

Önskar ni hämta färdiga varor och kommer med släpkärra går det bra att boka en tid så lastar vi på med truck medan ni sitter kvar i bilen, ska ni ha varorna i bilen kan vi ställa ut dessa utanför grinden så ni själva kan lasta och undvika personlig kontakt. Vi kan sedan skicka faktura via mail/post så minimerar vi risken för ev smitta.

Årets sten 2020: Gotländsk kalksten
Den är en av Sveriges mest klassiska stensorter och utgör ett gemensamt kulturarv i hela Östersjöområdet. Årets Sten 2020 är Gotländsk kalksten. 

Sveriges Stenindustriförbund utser varje år en svensk stensort till Årets Sten.
– Tanken med utnämningen är båda uppmärksamma ett fantastiskt byggnadsmaterial och sätta stenen i en historisk kontext, inte minst som kulturarv, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.
Utnämningen Årets Sten rymmer alltid en berättelse i flera lager, alltifrån geologiskt ursprung till utvecklingen av ett lokalt näringsliv där stenbrytningen ofta haft en viktig roll.
Den gotländska kalkstenen är inget undantag. Den berättar till exempel att Sverige för 400 miljoner år sedan var beläget nära ekvatorn och att Gotland i praktiken utgjorde ett korallrev där musslor, urdjur och armfotingar skulle bidra till historien som fossila avtryck.
Kalkstenen fick tidigt också stor betydelse för både Gotlands och Sveriges utveckling. Med sitt strategiska läge och sin unika kalksten blev Gotland redan under tidig medeltid centrum för stenhandeln i Östersjöområdet.
– De ljusa tonerna och karakteristiska uttrycken som träder fram vid olika bearbetningar har gjort att den gotländska kalkstenen använts i och på byggnader i hundratals år. Stenen är en bokstavlig bärare av regionens byggnads- och kyrkohistoria. Den är fortfarande lika populär och återkommer ständigt i nya prestigeprojekt, både i Sverige och i våra grannländer, säger Kai Marklin.
Ett sådant aktuellt exempel är Cityringen, den nya cirkelringen i Köpenhamns tunnelbana. En av de 17 stationerna längs ringens dragning har klätts i kalksten från brottet i Norrvange.
Det är Slite Stenhuggeri som bryter Norrvange. Bolagets försäljningschef Pernilla Lövgren berättar att exporten till Danmark i dag står för en femtedel av produktionen.
På så sätt knyts alltså dagens export samman med historien och bekräftar att den gotländska kalkstenen behållit sin starka ställning som en av hela Östersjöområdets viktigaste byggnadsstenar. 
– Det är förstås roligt att vi kan leverera ett kulturarv samtidigt som vi förvaltar och upprätthåller kalkstenens historiska betydelse för både bygden och Sverige, säger Pernilla Lövgren. 


Motiveringen: En av Sveriges mest klassiska byggnadsstenar och ett kulturarv som förenar hela Östersjöområdet, både historiskt och i framtiden. Årets Sten 2020 är Gotländsk kalksten.

​​​​
Följ oss gärna på sociala medier som Instagram(slitestenhuggeri) och Facebook(Slite stenhuggeri AB), där lägger vi upp inspirationsbilder från vår produktion.